Casio DJ-240 Calculator 計算機

Casio DJ-240 Calculator 計算機

Item No:JD-240

1pc/unit
每單位1部

Casio Calculator DJ-240 計算機
-150組計算過程記憶
-14位數
-大字幕顯示
-太陽能與鈕扣電池兩用
-加/減/乘/除 符號顯示
-%/√
-可累加/減
-有倒退鍵
-有稅率鍵
-小範圍的數字點變換
-尺寸:21.5 x 14 x 2 (cm)